Anrhydeddu dwy organydd

Derbyniodd dwy organydd o Esgobaeth Tyddewi gydnabyddiaeth am eu cyfraniad i gerddoriaeth eglwysig, yn rownd diweddaraf Gwobrau Cerddoriaeth Eglwysig yr Archesgob.

Mae Eileen Thomas (chwith) wedi bod yn organydd yn Eglwys SS Jeffrey ac Oswald, Jeffreyston, am 46 mlynedd, a Diane Campbell (ar y dde) yn organydd Eglwys y Santes Fair, Burton, am 51 mlynedd.

Derbyniodd y ddwy Dystysgrif Teilyngdod yr Archesgob mewn Cerddoriaeth Eglwysig, sy’n fodd o dalu teyrnged i dalent a gwasanaeth ffyddlon cerddorion sydd heb dderbyn hyfforddiant proffesiynol.

Wrth gyflwyno’r gwobrau dywedodd yr Archesgob John Davies bod hyn yn ffordd i’r eglwys ehangach gydnabod pwysigrwydd cerddoriaeth mewn addoliad, ac yn ffordd o ddiolch i’r rheiny sy’n gwneud y cyfraniad.

“Ers amser maith mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan o addoliad mewn nifer fawr o draddodiadau crefyddol, ac mae ei rôl yn y traddodiad Cristnogol yn ganolbwynt i hyn. Ar hyd y canrifoedd, mae cyfansoddwyr byd-enwog wedi gosod geiriau’r Offeren i gerddoriaeth, yn ogystal â rhannau o’r Boreol a’r Hwyrol Weddi. Mae trefniannau symlach o’r geiriau cyfarwydd hyn wedi bod yn rhan o arlwy cerddorol nifer o gynulleidfaoedd a chorau yn ein eglwysi am genedlaethau. Erbyn heddiw gellir gweld yr esiamplau yma ochr yn ochr gyda chaneuon o addoliad, llafarganau a chytganau mwy cyfoes. Gall cerddoriaeth da gyfoethogi’r addoli, felly rydym yn croesawu’r cyfle yma i gydnabod doniau, ewyllys da ac ymroddiad y bobl hynny sy’n gweithio’n ddi-flino ac yn ffyddlon”

 

gwobrau’r archesgob

Mae tair haen o wobrau cerddorol sy’n agored i bobl o eglwysi a chapeli o bob enwad.

The Archbishop of Wales Award in Church Music (AWACM) / Gwobr Archesgob Cymru mewn Cerddoriaeth Eglwysig: i bobl ar lefel uwch a lefel broffesiynol sy’n organyddion a chôr-feistri. Ei nod yw i annog a chydnabod gwaith y bobl hynny sy’n sicrhau safonau eithriadol o uchel mewn cerddoriaeth eglwysig, ac sydd wedi ymroi i wasanaethu yng Nghymru ers amser sylweddol.

Honorary Award / Gwobr Anrhydeddus: i’r rheiny sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol ac sy’n creu argraff mewn cerddoriaeth eglwysig, nid yn unig ar lefel lleol, ond yn ehangach, yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Certificate of Merit / Tystysgrif Teilyngdod: i’r rheiny sydd wedi rhoi gwasanaeth da a ffyddlon yng ngherddoriaeth eglwysig capeli ac eglwysi Cymru.