Canoniaid newydd yn Nhyddewi

Mae Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy, wedi cyhoeddi penodiad tri Canon newydd i Gadeirlan Tyddewi.

           

Y Parch. Ddr Matthew Hill, Offeiriad â gofal San Pedr Caerfyrddin, Abergwili a Capel y Groes (chwith)

Y Parch.  Andrew Loat, Offeiriad â gofal Llanbadarn Fawr ac Elerch, a Penrhyncoch a Chapel Bangor

Y Parch. Marianne Osborne, Cenhades Trawsnewid ac Offeiriad â Gofal Prendergast gyda Rudbaxton

Bydd y tri yn cael eu sefydlu mewn gwasanaeth yn y Gadeirlan ar y 3ydd o Hydref. Croeso cynnes i bawb.