Ymladd yn erbyn y feirws yn Esgobaeth Tyddewi

 

Mae Gorllewin Cymru yn arwain y ffordd i geisio darganfod ffyrdd newydd, arloesol o ddelio gyda lledaeniad Covid-19.

Mae meddyg o Ysbyty Glangwili wedi cydweithio gyda chwmni CR Clark, Rhydaman, i ddylunio a chynhyrchu peiriant anadlu newydd, sy’n medru gwaredu gronynnau feiral o’r aer, yn ogystal â helpu cleifion i anadlu.

Roedd Dr Rhys Thomas yn bryderus dros ben am y diffyg peiriannau anadlu oedd ar gael yn yr Unedau Gofal Dwys i ddelio gyda’r nifer disgwyliedig o gleifion.

Dyluniwyd y peiriant mewn tri diwrnod ac mae Llywodraeth Cymru wedi ei gymeradwyo’n barod, ac felly fe fydd 100 ohonynt yn cael eu cynhyrchu bob dydd.

Cafodd claf yn Llanelli ei drin gyda’r peiriant, ac y mae bellach ar wellhad.

“Mae e’n gynllun syml a chadarn sydd wedi’i ddylunio i weithio’n benodol yn erbyn y feirws Covid mewn amgylchedd heintus,” medd Dr Thomas. “Er na fydd yn cymryd lle peiriant anadlu yr UGD, ni fydd angen gofal dwys ar y mwyafrif o gleifion sy’n cael eu trin gyda’r peiriant yma yn y lle cyntaf. Bydd y peiriant hefyd yn gwaredu gronynnau feiral o’r ystafell ac yn sicrhau mai aer pur sy’n cyrraedd y claf. Bydd y claf wedyn yn gallu edrych ar ôl ei hunan, ac felly bydd y nyrsus arbenigol yn gallu cyflawni dyletswyddau eraill.”

Beth arall mae Cymru’n ei wneud i gynorthwyo yn y frwydr yn erbyn y feirws (Newyddion BBC Wales)