Resources

Yma ceir adnoddau ar gyfer yr esgobaeth ac ar gyfer pawb

Mae Tymor y Creu yn cychwyn ar Fedi’r 1af, a gan fod hwn yn Ddydd Sul eleni mae’n gyfle ardderchog i ddathlu Diwrnod Gweddi’r Byd ar gyfer y Creu.

Eleni, yn hytrach na dilyn themau, mae deunydd Tymor y Creu yn dilyn darlleniadau’r llithlyfr. Dilynwch y linc hwn i weld y llawlyfr:
http://www.greenanglicans.org/wp-content/uploads/2019/08/season-of-creation-online.pdf

Ceir hefyd adnodd ar-lein eciwmenaidd ar gyfer pregethau, sy’n seiliedig ar y Llithlyfr Cyffredin Diwygiedig, gyda nodiadau ar gyfer pob Sul. Bydd y Cymundeb Anglicanaidd yn darparu deunydd am 6 mis. http://www.sustainable-preaching.org/

Mae rhagor o syniadau ar gael wrth ddilyn y linc hwn: www.seasonofcreation.org

Cofrestrwch eich digwyddiadau Tymor y Creu chi ar http://seasonofcreation.org/register/ – bydd hwn yn cael ei rannu’n eciwmenaidd fel bod eraill yn gallu ymuno. Defnyddiwch yr hashnod #tymorycreu #seasonofcreation

 

DIWRNOD VE 75 – naw mis i fynd, ond mae’r Gwaith paratoi wedi cychwyn

Ar yr 8fed o Fai 1945 daeth heddwch wedi bron i 6 mlynedd o ryfela. Mae’r 8fed o Fai 2020 yn nodi 75 mlynedd ers hyn, ac  yn garreg filltir bwysig yn ein hanes.

Bydd dathliadau Diwrnod VE 75 yn cwmpasu penwythnos yr 8fed-10fed o Fai 2020, ac fe fydd yn ddathliad rhyngwladol o heddwch – yn amser i gofio, myfyrio a thalu teyrnged i’r miloedd fu’n rhan mor bwysig ohono.

Mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cenedlaethol wedi’u trefnu ar gyfer y penwythnos hwn, ac fe anogir eglwysi a sefydliadau lleol i ymuno gyda gweithgareddau yn eu cymunedau.

Mwy o wybodaeth