RSCM Ardal Gorllewin Cymru

RSCM.jpg

Mae Ardal Gorllewin Cymru yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyffrous, fel diwrnodau corawl, hyfforddiant i organyddion di-hyder a gweithdai cerddoriaeth digidol. Y mae hefyd yn gweithredu cynllun Voice for Life, sef rhaglen strwythuredig ar gyfer cantorion.

Yn ogystal, mae’r Tîm Datblygu Cerddoriaeth ar gael i roi cyngor neu fel adnodd i eglwysi sydd angen cymorth i godi eu safonau cerddorol.

Yn galw Organyddion

Fel rhan o gynllun newydd gan yr RSCM cynigir cyfleoedd i organyddion adnewyddu eu sgiliau.

Mae The Complete Church Organist yn cynnig cymorth ymarferol a hyfforddiant i grwpiau bach o organyddion yng Nghymru.

Yn ogystal â chael cyfle i roi sglein ar eu sgiliau allweddell, bydd rheiny sy’n cymryd rhan yn elwa o anogaeth a chefnogaeth ei gilydd. Sesiynau ar gyfer organyddion o allu canolig yw’r rhain, ac fe fyddant yn canolbwyntio’n bennaf ar y sgiliau technegol sydd eu hangen wrth gyfeilio i emynau, ac hefyd sut i weithredu’r stops a’r pedalau, pan fo hynny’n berthnasol.

Os oes gennych ddiddordeb, bydd angen cofrestru ar 01722 424848 neu ar Ebost

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan RSCM