Sefydliadau

Manylion am sefydliadau eraill y mae’r esgobaeth yn cydweithio â hwy

 

Sefydlwyd “Church Army” ym 1882, yn slymiau Fictorianaidd Llundain. Erbyn hyn mae’n sefydliad efengylaidd rhyngwladol sy’n canolbwyntio ar roi cymorth i rai o’n hardaloedd trefol mwyaf difreintiedig. Mae’r rhwydwaith o ganolfannau sydd ganddynt yn helpu dros 10,000 o bobl bob blwyddyn. Mae tair o’r canolfannau hynny yng Nghymru.

Eu Cylchlythyr diweddaraf

Gwefan Church Army

 

Mae’r Royal School of Church Music yn ymrwymo i wneud y defnydd gorau o gerddoriaeth mewn addoliad heddiw ac yn y dyfodol. Drwy addysg, hyfforddiant, cyhoeddiadau, cyngor ac anogaeth, mae’n cefnogi rhwydwaith fyd-eang o eglwysi, ysgolion ac unigolion.

Beth sy’n digwydd yng Ngorllewin Cymru?

 

Ffurfiwyd Cymdeithas Clochyddion Esgobaeth Tyddewi ym 1945 i nodi diwedd yr Ail Ryfel Byd. Maent yn gweithio’n ffyddlon i warchod y traddodiad o ganu clychau mewn gwasanaethau ar y Sul. Maent hefyd yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cenedlaethol.

Am fwy o’u hanes ewch i’w gwefan

 

 

Digwyddiad rhyngwladol yw “Battle’s Over”, sy’n defnyddio clychau eglwysig i gofio ac i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Cymdeithas Clochyddion Esgobaeth Tyddewi yn un o’r cannoedd fydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad, ac maent yn chwilio am glochyddion newydd. Ebostiwch os oes gennych ddiddordeb.

Mwy o wybodaeth

 

CfGA

Dyma’r unig elusen o’i math sydd wedi ymrwymo i ofalu am gadwraeth mynwentydd yn y DU. Caiff ei ariannu gan y Loteri ac mae wedi cynhyrchu 15 astudiaeth sy’n amlinellu’r gwahanol ffyrdd o ofalu am fynwent eich eglwys, gyda help cymunedau lleol, i ddenu mwy o ymwelwyr.

Mwy o wybodaeth

Os hoffech ddarllen adroddiadau’r esgobaeth hon dilynwch y linc priodol:

Sant Ishmael, Sir Benfro 

Troed yr Aur, Ceredigion