Stiwardiaeth Ariannol – adnoddau

CYMORTH RHODD AR-LEIN

Er mwyn hawlio Cymorth Rhodd, bydd angen i’r mwyafrif o blwyfi wneud hyn ar-lein. Gellir dod o hyd i’r canllawiau diweddaraf ar y wefan Adnoddau Plwyf:

www.parishresources.org.uk/giftaid/

CYMORTH RHODD – cyfraniadau bach

Erbyn hyn mae cyfraniadau bach yn gymwys ar gyfer y cynllun. Bydd angen gwirio fod y cofnodion cywir yn cael eu cadw. Proses syml yw hyn ac mae canllawiau ar gael ar y wefan Adnoddau Plwyf:

www.parishresources.org.uk/giftaid/smalldonations/

Mae’r cynllun yn newyddion da iawn i blwyfi, ac fe fydd yn galluogi eglwysi i hawlio £1,250 yn ychwanegol o daliad Cymorth Rhodd ar gyfraniadau ariannol sydd heb ddatganiad Cymorth Rhodd.

 

ambell linc defnyddiol

www.parishresources.org.uk

i. Samplau o bregethau ar Stiwardiaeth, a syniadau ar gyfer cysylltu themâu stiwardiaeth gyda’r llithiadur Addoliad Cyffredinol

ii. Samplau o lythyron a thempladau i ddiolch i gyfranwyr

iii. Syniadau i’w defnyddio pan fydd angen adnewyddu, samplau o lythyron, cardiau gwarant a ffurflenni archeb banc (Standing Order)

iv. Copi i’w lawrlwytho o Encouraging a Parish in Giving

 

www.churchlegacy.co.uk

i. Samplau o daflenni i annog rhoddion mewn ewyllys

ii. Amlinelliad o bolisi i gyd-fynd â’r uchod

www.givingingrace.org

Dyma wefan i gynorthwyo gyda rhedeg menter stiwardiaeth. Darperir rhaglen lawn ac adnoddau i gefnogi, nodiadau pregeth, canllawiau cyfarfod, llythyron i’w lawrlwytho a.y.b