Strwythur Esgobaethol

Y mae gwaith yr amrwyiol bwyllgorau esgobaethol yn cael eu goruchwylio gan dri bwrdd cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am Weinidogaeth, Cenhadaeth ac Addysg

 

DiocesanLogo.pngGORUCHWYLIAETH
WEINIDOGAETHOL

·        

 

 • Ymgeiswyr am urddau
 • Darllenwyr
 • Gweinidogaeth Leyg a Datblygiad
 • Galwedigaethau
 • Datblygiad Gweinidogaethol Bellach
 • Addysg Weinidogaethol Bellach Gychwynnol
 • Adolygiad datblygu Gweinidogaethol
 • Diwinyddiaeth am Fywyd/Ymchwilio Ffydd

 

DiocesanLogo.png

GORUCHWYLIAETH
GENHADAETH 

 

 

 • Cyfathrebu (yn cynnwys Pobl Dewi+Gwefan Esgobaethol a Thwristiaeth Ffydd)
 • Pobl Ifanc/Plant
 • Efengylu
 • Cenhadaeth Byd
 • Eciwmeniaeth
 • Rhyng-grefyddol
 • Datblygiad Plwyfol (yn cynnwys  LYCiG – Arwain eich eglwys i dyfiant )

 

DiocesanLogo.png

GORUCHWYLIAETH
ADDYSG

 

 

 • Bwrdd Addysg Esgobaethol
 • Ysgolion Eglwysig
 • Ymwelwyr Esgobol