Swyddfa’r Esgobaeth

Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro – ardal o 2,266 milltir sgwâr yn Ne Orllewin Cymru – sy’n ffurfio Esgobaeth Tyddewi.

Rhennir yr Esgobaeth yn dair Archddiaconiaeth: 

Aberteifi, Caerfyrddin a Thyddewi

 

 

 

 

 

 

 

GWEINYDDIAETH

OfficeBoardroom

Lleolir Swyddfa’r Esgobaeth yn Abergwili, Caerfyrddin, a’r staff yno sy’n ymgymeryd â gwaith gweinyddol yr Esgobaeth.

Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi a’i Is-Bwyllgorau sydd yn gyfrifol am y cyllid. Mae’r Bwrdd yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.

Mae’r Swyddfa yn ganolfan adnoddau sy’n cynnig cefnogaeth i glerigwyr ac aelodau lleyg yr Esgobaeth. Gall sefydliadau esgobaethol logi un o’r ddwy ystafell gyfarfod yn rhad ac am ddim, drwy gysylltu ag aelod o staff drwy ffonio neu drwy ebost.

Gellir dod o hyd i’r ffurflen logi yn Adnoddau > Ffurflenni

Dewch i gyfarfod â’r tîm.