Swyddi Gwag

Ar hyn o bryd mae Esgobaeth Tyddewi yn apwyntio swyddi clerigol gwag yn fewnol, felly nid ydynt yn derbyn unrhyw geisiadau allanol. 

Am fanylion pellach cysylltwch â’r Hybarch Paul Mackness, ysgrifennydd y Bwrdd Enwebu, ar 01267 236597 neu drwy ebost.