Swyddi Gwag

Ar hyn o bryd mae Esgobaeth Tyddewi yn apwyntio swyddi clerigol gwag yn fewnol, felly nid ydynt yn derbyn unrhyw geisiadau allanol. 

Am fanylion pellach cysylltwch â’r Hybarch Paul Mackness, ysgrifennydd y Bwrdd Enwebu, ar 01267 236597 neu drwy ebost.

Byrllysgydd y Canoniaid, Eglwys Gadeiriol Tyddewi

dyddiad cau: 10 mehefin 2019 Mae Deon a Siaptr Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i fod yn Fyrllysgydd i’r Canoniaid, ac i ymuno â thîm ymroddgar sydd â nifer o ddyletswyddau. Mae’r Eglwys Gadeiriol yn cynnal amrywiaeth eang o wasanaethau, cyngherddau a digwyddiadau yn ystod…