Swyddi Gwag

Ar hyn o bryd mae Esgobaeth Tyddewi yn apwyntio swyddi clerigol gwag yn fewnol, felly nid ydynt yn derbyn unrhyw geisiadau allanol. 

Am fanylion pellach cysylltwch â’r Hybarch Paul Mackness, ysgrifennydd y Bwrdd Enwebu, ar 01267 236597 neu drwy ebost.

Plant Dewi – Rheolwr Cymorth Teulu

plant dewi dyddiad cau: 12 medi 2019 30 awr yr wythnos £37849 y flwyddyn, pro rata (£30688 cyflog gwirioneddol) Wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin   Mae’r Rheolwr Cymorth Teulu yn rôl arweiniol newydd o fewn prosiect Plant Dewi. Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio portffolio o brosiectau Plant Dewi yn weithredol….

Swyddog Stiwardiaeth a Chefnogaeth dros Ardaloedd Gweinidogaeth

DYDDIAD CAU: AWST 9fed 2019 Cyflog: £23,022.51 – £24,188.07 (cytundeb cyfnod penodol o 2 flynedd) Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda Thîm Swyddfa’r Esgobaeth. Byddwch yn helpu, annog a galluogi Cynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol o ran rheoli eu cyllid; yn nodi’r adnoddau angenrheidiol sydd ar gael er…

Byrllysgydd y Canoniaid, Eglwys Gadeiriol Tyddewi

dyddiad cau: 10 mehefin 2019 Mae Deon a Siaptr Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i fod yn Fyrllysgydd i’r Canoniaid, ac i ymuno â thîm ymroddgar sydd â nifer o ddyletswyddau. Mae’r Eglwys Gadeiriol yn cynnal amrywiaeth eang o wasanaethau, cyngherddau a digwyddiadau yn ystod…