Deled dy Deyrnas

Mae’r Esgob Joanna yn recordio cyfres o glipiau fideo i gyd-fynd â’r digwyddiad hwn, sy’n rhedeg o’r 30ain o Fai hyd at y 9fed o Fehefin.

1. Mai 30ain – Cyflwyniad

2. Mai 31ain – Gweddio yn gyson

3. Mehefin 1af – 3 y dydd

4. Mehefin 2il – yn y canol

5. Mehefin 3ydd 

Yn y cyfamser gallwch ymweld â gwefan Thy Kingdom Come