Tîm Swyddfa’r Esgobaeth

YSGRIFENNYDD YR ESGOBAETH

Howard Llewelyn

 

ebost

 

 

Nick Griffin, Chair, DBF

 

CADEIRYDD Y BWRDD CYLLID

Nick Griffin

 

Cysylltwch drwy Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

AROLYGYDD BWRDD Y PERSONDAI

Michael Scutt MRICS, FCIOB, FASI

 

ebost

 

 

COFRESTRYDD YR ESGOBAETH

Arwel Davies

Cysylltwch drwy’r swyddfa

 

 

DHW2

SWYDDOG CYFATHREBU / PRIF SWYDDOG Y WEFAN

David Hammond-Williams

ebost

 

 

 

 

RHEOLWR CYLLID

Nia Evans BA, FCCA

 

ebost

 

 

SWYDDOG cyllid

Philip Cole

 

 

 

cynorthwy-ydd cyllid

Christine Thomas

ebost

 

 

 

SWYDDOG CEFNOGI STIWARDIAETH

Parch. Jeff Thomas

Ebost

 

 

 

RHEOLWR GWEINYDDIAETH AC EIDDO

Emma O’Connor

 

ebost

 

swyddog gofal eglwysi

Janet Every

ebost

 

 

cynorthwy-ydd gweinyddol (eiddo)

Anne Forman

ebost

 

 

 

cynorthwy-ydd gweinyddol

Swydd Wag