Tîm Swyddfa’r Esgobaeth

YSGRIFENNYDD YR ESGOBAETH

Howard Llewelyn

 

ebost

 

 

Nick Griffin, Chair, DBF

 

CADEIRYDD Y BWRDD CYLLID

Nick Griffin

 

Cysylltwch drwy Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

AROLYGYDD BWRDD Y PERSONDAI

Michael Scutt MRICS, FCIOB, FASI

 

ebost

 

COFRESTRYDD YR ESGOBAETH

Anthony Jenkins LLB

ebost

 

 

DHW2

SWYDDOG CYFATHREBU / PRIF SWYDDOG Y WEFAN

David Hammond-Williams

ebost

 

 

CYD-LYNYDD PLANT AC IEUENCTID

Clare Williams

ebost

 

 

SWYDDOG ADNODDAU CENHADAETH

Y Parch Huw Anderson

 

ebost

 

RHEOLWR CYLLID

Nia Evans BA, FCCA

 

ebost

 

SWYDDOG CYLLID

Karen Davies

ebost

 

 

 

cynorthwy-ydd cyllid

Christine Thomas

ebost

 

RHEOLWR GWEINYDDIAETH AC EIDDO

Emma O’Connor

 

ebost

 

swyddog gweinyddiaeth a gofal eglwysi

Janet Every

ebost

 

 

cynorthwy-ydd gweinyddol

Anne Forman

ebost