TŶ’R PERERIN

Troi Ymwelwyr yn Bererinion

Ext4Web.JPG

Canolfan Addysg a Phererindod yr eglwys gadeiriol yw Tŷ’r Pererin. Fe’i agorwyd ym mis Mawrth 2013 yn hen adeilad Ysgol Quickwell. Maent yn croesawu ymwelwyr gan roi pwyslais ar weithgareddau addysgiadol ac ysbrydol yn seiliedig ar y gysegrfan i Ddewi Sant, pererindod a bywyd Dewi ei hun.

Rhaglen i Ysgolion

Cynigir amrediad o fodiwlau sy’n gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru a Lloegr, ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, gyda phwyslais ar Addysg Grefyddol.

Mae cyfle i ddisgyblion gael cipolwg ar fywyd, credoau a phrofiadau Cristnogion mewn addoliad, y weinidogaeth a’r gymuned. Hefyd fe gynigir teithiau a phererindodau, digwyddiadau tymhorol gyda themâu arbennig sy’n arddangos talentau artistiaid ysbrydoledig, yn ogystal ag ymarferwyr addysgol a phobl lleol, a’r cyfan yn helpu ymwelwyr i brofi diwylliant ac etifeddiaeth Cristnogol, hanesyddol a Chymreig.

Manylion pellach

JanetIngramWeb.JPG

 

JANET INGRAM: Swyddog Addysg a Phererindod.

Cyn ymuno â Thŷ’r Pererin roedd Janet yn Swyddog Addysg yn eglwys Gadeiriol Caerlŷr; mae hi’n gyn-athrawes a bu’n ymgynghorydd Addysg Grefyddol yn esgobaeth Caerlŷr.

Anfon Ebost