Undeb y Mamau

Ffurfiwyd Undeb y Mamau (UyM) gan Mary Sumner yn 1876.  Yr ydym yn gymdeithas  Gristnogol ac mae ein gwaith wedi ei gadarnhau gan weddi.

Heddiw mae dros pedair miliwn o aelodau mewn 83 o wledydd ar draws y byd.  Asgwrn cefn UyM yw rhwydwaith o wragedd ac yn nawr dynion o gefndiroedd lleol ond gydag ymrwymiad i briodas a theulu.

Ein nôd yw cryfhau a chadw priodas a bywyd teuluol.  Er mwyn cyrraedd y nôd hwn y mae gennym bump amcan:

1. Cefnogi a chynnal priodas a’i dealltwriaeth ehangach

2. Annog rhieni i fagu eu plant o fewn ffydd a bywyd yr Eglwys.

3. Cynnal cyfeillgarwch byd-eang o Gristnogion yn unedig mewn gweddi, addoliad a gwasanaeth.

4. I gefnogi amodau mewn cymdeithas sy’n ffafriol i fywyd teuluol sefydlog a diogelwch plant.

5. Helpu rhai sydd â’u teuluoedd yn wynebu trafferthion.

Y mae UyM yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal teuluoedd a gweld perthnasau yn ffynnu. Yr ydym yn gwneud hyn drwy weddio, gweithredu ac ymgyrchu gyda’n gilydd i weld cymunedau’n cael eu trawsnewid.

Gweithgareddau allweddol Undeb y Mamau Tyddewi ar hyn o bryd yw helpu i ddarparu  gwyliau i deuluoedd mewn angen (Prosiect Away from it all) , darparu teganau  addas i blant ifanc mewn ysbytai (Toys for Tots) a chynorthwyo morwyr sy’n dod i borthladd Aberdaugleddau o wledydd poeth heb unrhyw ddillad cynnes (Prosiect Mission for Seafarers).

Cynhelir enciliadau ddwywaith y flwyddyn yn yr esgobaeth.

Y mae dros 1000 o aelodau yn ein canghennau esgobaethol.  Yr ydym yn dal i annog aelodaeth Esgobaethol gan ein bod yn gweld hyn fel y ffordd ymlaen at bod yn rhan a chefnogi gwaith Undeb y Mamau.

TeuluNonMasthead